Erbjudande från Folksam för medlemmar som inte redan tecknat sjuk och efterlevande försäkring.

 

Erbjudandet kommer att skickas ut per post till medlemmar mellan 30-55 år med start från 18/1.

Erbjudandet sker med reservationsanslutning, vilket innebär att vill man inte teckna försäkringen så måste man själv aktivt säga nej.

Detta görs med svarstalongen man fått med i utskicket. Sista svarsdag för att säga nej till försäkringen är den 28/2.

I brevet medföljer förköpsinformation om försäkringen.

Vill man teckna försäkringen så betalar man den fakturan som kommer, antingen via digital brevlåda eller per post. Med fakturan medföljer försäkringsbeskedet.

 

Medlem som fått erbjudandet har även möjlighet att medförsäkra sin partner.

Då behöver man ringa Folksam senast 28/2 och uppge kampanjavtalsnummer GF 26200.