Kamratstöd AC Floby

Kamratstödet är ett fackligt nätverk för stöd åt arbetskamrater i olika former av kris.
Vi arbetar för alla människors rätt att må bra och känna sig trygga på och utanför arbetsplatsen.
Kamratstödet är i första hand en hjälp till självhjälp.

 

 

Vi arbetar för alla människors rätt att må bra och känna sig trygga i och

utanför arbetsplatsen.

 

Vi erbjuder hjälp med kontakter som exempelvis:

  • enklare hushållsekonomisk budgetrådgivning vid ekonomiska problem och använder konsumentverkets budgetråd.
  • att vara med vid överläggningar med banker, kronofogde och liknande.
  • om kontakt- och stödperson vid behandling för olika former av missbruksproblem.
  • som stöd och hjälp vid plötslig ensamhet efter nära anhörigs bortgång eller vid skilsmässa.
  • som stöd och hjälp vid långtidsfrånvaro och återinträde i arbetet.
  • Eller bara prata med någon.

 

Du kan vända Dig till vem Du vill i kamratstödet, se namnlista nedan!

 

Alla kamratstödjande åtgärder sker med fullständig sekretess!

michael.svensson@acfloby.com      0515-776802     IF Metall

Elenor.andersson@acfloby.com      0515-776878      IF Metall

sven-olof.oredsson@acfloby.com    0515-776958     IF Metall

omar.alansari@acfloby.com             0515–776999    Unionen

therese.hall@acfloby.com                 0515-776854      Ledarna