Ungdom

 

Vår fackliga styrka är beroende av medlemmarnas engagemang. Inte minst de unga medlemmarnas. Därför är är uppdraget som ungdomsansvarig viktigt.

I uppdraget som ungdomsansvarig ingår bland annat att:

få verkstadsklubben att jobba på ett sådant sätt att unga medlemmar vill delta i det fackliga arbetet

bidra med de yngre medlemmarnas perspektiv i styrelsearbetet.

Ungdomsansvarig

Sanna Torstensson Avd. Pv bromsskivor