Valberedning Verkstadsklubben Floby

Sammankallande: Kjell Aronsson/Vevstakar

Lars Palmqvist/Vevstakar

Roland Hermansson/Underhåll