Valberedning Verkstadsklubben Floby

Sammankallande: Kjell Aronsson Vevstakar

Ordinarie: Lars Palmqvist Vevstakar

Ersättare: Ulf Lindström Pv skivor