ifm floby

 

 

Valberedning:

Sammankallande: Kjell Aronsson/Vevstakar

Sanna Torstensson/Vevstakar

Roland Hermansson/Underhåll