ifm floby

 

Valberedning:

Sammankallande:  Roland Hermansson/Underhåll

                      Olle Peining/Underhåll

                           Tony Johansson/Logistik

              Khaled Tayar/Nav