Ni som har försäkringen kan också anmäla in för glasögonabonnemang.

För glasögonabonnemang gäller samma regler som för frisktandvård

Läs mer på vlokff.se