• Verkstadsklubben
  • 8 mars, 2023
  • Nyheter

Verkstadsklubben Floby vill uppmärksamma arbetet med Mäns våld mot kvinnor och har därför skänkt  5000 kr till kvinnohuset tranan

läs mer om deras verksamhet här