Det finns säkert de som funderar på varför strejkar IF Metall på Tesla och hur kommer det sig att så många LO-förbund ansluter sig till konflikten.

Är det inte så att när vi har tecknat kollektivavtal med arbetsgivarna så råder det fredsplikt – Jo precis så är det. Men det är också det som är anledningen till konflikten – Tesla har inget kollektivavtal. Kollektivavtal är en av grundpelarna i den Svenska modellen, där fack och arbetsgivare kommer överens om villkoren som ska gälla på arbetsplatserna.

Harald Gatu på Dagens Arbete har skrivit än väldigt bra artikel som ger det historiska perspektivet till varför vi tar striden än idag för kollektivavtal.

Dagens Arbete

Lars Ask