Kamratstöd och företaget ihop med andra aktörer uppmärksammar kampanjen en vecka fri från våld