vlokff

Volvo LO-klubbars Försäkringsförening (VLOKFF) är en understödsförening som har till ändamål att meddela sjukvårdsförsäkring och dess syfte är att lämna ersättning för läkarvård, läkemedel, tandvård och glasögon. Medlemskap i föreningen står öppet för anställda arbetare vid AB Volvo, Volvo personvagnar AB och dess dotterbolag som dessutom är medlemmar i LO-anslutet förbundet tillhörande Volvo Verkstadsklubbar. Föreningen är registrerad hos Finansinspektionen och står under tillsyn av denna. Föreningens riskbeskrivning framgår av not 16. Målet är att stärka medlemmarnas försäkringsskydd.

Försäkringar

  • Sjukvård/Medicin
  • Tandvård
  • Glasögon/Linser
  • Synfelsoperation

http://www.vlokff.se/