Läs mer i metallbla´t eller i menyn Abetstid & Lön