• Verkstadsklubben
  • 25 mars, 2020
  • Nyheter

Avtal korttidspermittering                                                                                                         

                                                   

                                                   Metallbla´t

Korttidspermittering för att undvika varsel.

På grund av rådande läge så har företagets leverantörer och kunder från olika länder blivit tvungna av myndigheter att stänga sin verksamhet på grund av Coronaviruset covid-19

En lokal överenskommelse träffas om att tillämpa korttidsarbete med statligt stöd genom att veckoarbetstiden för samtliga anställda inom teknikavtalet IF Metall kortas med 20–60 % från och med V-13 till och med V-39 med möjlighet till förlängning. Arbetstidsförkortningen förläggs utifrån verksamhetens behov av respektive funktionsansvarig.

Gällande produktionspersonal och produktionsnära befattningar kommer det att vara partsgemensamma möten på veckobasis avseende hur kommande veckas arbete ska planeras. Skulle oförutsedda händelser uppstå kan det komma att bli kortare varsel om förändringar i arbetstid.

För anställda inom Teknikavtalet/IF Metall avtalsområde kan arbetstiden reduceras med 20-40-60%. Löner för berörda medarbetare kommer att justeras genom månadsavdrag enligt gällande nivåer beroende på hur medarbetaren har nyttjat tiden., se tabell.

Kostnadsfördelning för arbetstidsminskning

Nivå Arbetstids

minskning

Löneminskning Arbetsgivare Stat Arbetsgivarens minskade arbetskraftskostnader
1 20 4% 1% 15% -19%
2 40 6% 4% 30% -36%
3 60 7,5% 7,5% 45% -53%

 

Denna överenskommelse bygger på det centrala förbundsavtalet om korttidsarbete med statligt stöd mellan Teknikarbetsgivarna och IF Metall.

 

Verkstadsklubben Floby

X