Kamratstödjarna och HR besöker Utväg Skaraborg

Denna vecka fick Kamratstödjarna och HR möjligheten att besöka Utväg Skaraborg
för att få en bättre förståelse för signaler och beteenden kopplade till Våld i nära relationer,
men även för att få kunskap kring hur man kan hjälpa individer i dessa situationer.

Gruppen spenderade 2 h i Utvägs lokaler i centrala Skövde där det varvades med föreläsning
och rundtur. Utväg arbetar med barn, tonåringar och vuxna män och kvinnor och det är både
våldsverkare och våldsutsatt som kan ta del av deras stöd.

Utväg Skaraborg är en myndighetssamverkan som arbetar mot våld i nära relation.
Samverkande myndigheter är hälso- och sjukvården, polisen, kriminalvården och
Åklagarmyndigheten samt socialtjänsten i Skaraborgs samtliga 15 kommuner.
Utväg Skaraborg har också samverkan med den idéburna sektorn i form av kvinnojourer,
brottsofferjourer, RFSL Skaraborg med flera.

Har du fler frågor kring detta viktiga ämne kan du prata med Kamratstödjarna eller HR!

Utväg Skaraborg kan man nå på: 

Mottagningstelefon Vardagar 8.00-9.00, telefonnummer: 0700-852506