Det investeras rekordbelopp i svensk industri. Mycket är kopplat till den gröna omställningen – men inte enbart.

De spektakulära investeringarna i norra Sverige sticker ut i storlek, men det händer saker i hela landet. Här kan du läsa om några exempel på spännande investeringar. Ladda ned pdf:en nedan så kan du se exemplen utmarkerade på en Sverigekarta.

Northvolt

Northvolt grundades 2015. Fabriken i Skellefteå började byggas 2018 och första cellerna producerades i slutet av 2021. Orderböckerna är redan överfyllda och tidigare i år höjdes kapaciteten. Nu räknar Northvolt med att ha 5 000 anställda i Skellefteå när allt är på plats.

Northvolt har även byggt upp en test- och FoU-anläggning i Västerås, där det även sker produktion. Målet var att det skulle generera 300–400 jobb, men i mitten av 2021 meddelade Northvolt att det istället kommer handla om 1 000 jobb. I Västerås byggs även en verksamhet upp kring återvinning av batterier och tanken är att en fullskalig återvinningsanläggning ska byggas upp i Skellefteå på sikt.

I närheten av Northvolts anläggningar kommer även en hel del underleverantörer etablera verksamhet, vilket kommer leda till ytterligare minst 3 000 jobb i Sverige. Till exempel Senior Technology Material, som tillverkar separatorfilm, ska bygga upp en verksamhet i Eskilstuna som ska sysselsätta 500–600 personer 2025.

Kedali Industry ska tillverka batteribehållare i direkt anslutning till Northvolt med start 2021, vilket kommer skapa minst 300 jobb i Skellefteå.

Northvolt bygger i Borlänge en anläggning för s.k. aktivt material som ska försörja kommande batterifabriker i Sverige och Europa, i Skellefteå tillverkas både celler och aktivt material vilket är rätt unikt. Tillverkning av aktivt material är mer energikrävande – och mindre personalintensivt, men anläggningen kommer ändå sysselsätta mellan 500 och 1 000 anställda.

Freyr Battery

Den norska batteritillverkaren Freyr Battery har skrivit på en avsiktsförklaring med ett fastighetsbolag att etablera en anläggning i Svenljunga, som ska sysselsätta cirka 3 000 personer. Freyr grundades 2018 och bygger en fabrik i Norge som ska tillverka 43 GWh 2025. Tanken är att de ska expandera fort, så förutom Svenljunga vill Freyr bygga fabriker i Finland och USA – de har redan en del intressanta kontrakt på plats med både partners och kunder.

H2 Green Steel (H2GS)

H2 Green Steel (H2GS) planerar att bygga ett helt nytt helintegrerat fossilfritt stålverk i Boden. Planerna lanserades i början av 2021. Tidsplanen är aggressiv, inte minst eftersom ”tekniken” fortfarande är industriellt oprövad, men inte helt orealistisk. Det är det första helt nya stålverket som byggs i Europa sedan 1980-talet. H2GS ska även bygga en vätgasfabrik kopplat till stålverket – som blir världens största. Enligt H2GS kommer de sammantaget behöva ca 1 500 direkt anställda i Boden.

Projektet Hybrit

SSAB, LKAB och Vattenfall har startat projektet HYBRIT för att bli först i världen med att tillverka fossilfri järnsvamp. Den pilotanläggning som togs i drift i mitten av 2020 i Luleå blev först i världen med att reducera järnmalm med fossilfri vätgas i större skala under första halvåret 2021. I Gällivare har en anläggning i industriell skala börjat byggas som ska tillverka 1,3 miljoner ton 2026. När den är färdig 2030 ska kapaciteten vara 2,7 miljoner ton och sysselsätta 150–200 personer, vilket täcker SSAB:s behov.

LKAB har aviserat att de ska investera upp till 400 mdkr över 20 år för att göra hela sin produktionskedja fossilfri. Håller planen blir det den största industrisatsningen i Sverige någonsin. T.ex. ska gruvbrytningen byggas ut och automatiseras, utvinningen av kritiska mineraler ur gruvavfall ska ökas och fler anläggningar som tillverkar järnsvamp ska byggas. Enligt LKAB kommer det skapa runt 3 000 jobb per år under tiden verksamheten byggs ut.

SSAB satsar hårt på att bli först i stålbranschen med att tillverka helt fossilfritt stål, dvs. byta ut masugnar och koksverk mot vätgasanläggningar och ljusbågsugnar. Tidsplanen har successivt tidigarelagts och nu är målet att i första steget ställa om Oxelösund 2026 och sedan Luleå och Borlänge.

SSAB har redan börjat teckna olika typer av ”avtal” med kunder som vill köpa fossilfritt stål, även om det än så länge handlar om väldigt låga volymer. AB Volvo och SSAB har till exempel skrivit på ett samarbetsavtal och i slutet av 2021 presenterades världens första fordon tillverkat av fossilfritt stål, en autonom lastbärare. Ett samarbete har även inletts med Volvo Cars som vill bli den första biltillverkaren som använder fossilfritt stål i sina produktionsbilar. Volvo Cars strävar efter att vara helt klimatneutralt 2040.

Volvo Cars

Volvo Cars och Northvolt har bildat ett hälftenägt joint-venturebolag som ska bygga en batterifabrik med kapacitet på 50 GWh, som ska stå färdigt 2026, och ett gemensamt FoU-center. Fabriken beräknas sysselsätta runt 3 000 personer.

Volvo Cars beslutade i slutet av 2020 att investera 700 mkr för att kunna bygga elmotorer i Skövde, vilket skapar 500 jobb 2025 när produktionen är i full drift. Går allt som det ska kommer fler jobb skapas i Skövde och förhoppningen är att de kan ta över personalen i takt med att förbränningsmotorerna fasas ut till 2030.

AB Volvo

En större batterifabrik för tillverkning av celler etableras i Mariestad. Processen är långt gången och handlar om flera tusen jobb. Inte omöjligt att det kan vara kopplat till AB Volvo som kommer behöva en hel del batterier till sina lastbilar, bussar och anläggningsmaskiner vad det lider.

Scania

Det händer även en hel del spännande saker hos Scania, som till exempel också bygger ett helt nytt gjuteri i Södertälje för 1,6 mdkr, vilket ger dem samma möjligheter att ställa om verksamheten som för AB Volvo. I Södertälje ska Scania dessutom bygga en batterifabrik – montera ihop batteripack – för 1 mdkr som kommer behöva ca 200 anställda. Allt pekar på att även AB Volvo kommer behöva bygga något likande nära slutmonteringen i till exempel Göteborg.

Dana

Den amerikanska multinationella underleverantören Dana ska investera ca 500 mkr i en helt ny produktionsanläggning för tillverkning av komponenter och montering av elmotorer till tyngre fordon i Åmål, den första och största i sitt slag. I dag är det cirka 170 anställda i Åmål som tillverkar kardanaxlar. Investeringen kommer till en början att skapa ca 80 jobb 2023, men produktionen kommer med all sannolikhet byggas ut i takt med att efterfrågan på tunga elfordon ökar.

Bosal

I Nyköping ska Bosal, en holländsk underleverantör till fordonsindustrin, bygga upp produktion och ett kompetenscentrum kopplat till tunga fordon. Anledningen till att investeringen hamnade i Sverige var att Bosal ville ha FoU och produktion nära Scania och AB Volvo. Den svenska verksamheten är redan i gång i mindre skala, men på sikt ska Bosal investera ca 200 mkr och ambitionen är att på sikt ha 200–400 anställda i Nyköping.

X-shore

Elbåtstillverkaren X-shore ska serietillverka båtar i Nyköping. Företaget grundades 1996 och den första prototypen byggdes 2016. I dag har X-shore FoU samt mindre produktion i Frihamnen i Stockholm. De första båtarna som tillverkas i Nyköping kommer rulla ut i slutet av 2021 och under 2022 räknar de med att tillverka ca 400 båtar. Initialt kommer ca 100 jobb skapas, men ambitionen är att öka antalet anställda över tid.

Candela

Elbåtar ska även svenska Candela tillverka i en högautomatiserad fabrik som är under uppbyggnad i Stockholmsområdet med en planerad kapacitet på 400 båtar om året 2023. Candela använder egenutvecklade datorstyrda bärplan som medför 80 procents mindre energiåtgång än konventionella skrov, eftersom båten ”flyger” över vattnet. Candela tillverkar båtar både för privat- och kommersiell drift, som bland annat ska testas i Stockholms kollektivtrafik.

Cake

Elmotorcykeltillverkaren Cake, som grundades 2016, flyttar sin slutmontering från Taiwan till Sverige. Cake ska bygga en ny fabrik i Stockholm där den första monteringslinan ska stå klar i slutet av 2021. Ambitionen är att investera 200 mkr och ha mellan 250 och 300 anställda som tillverkar ca 50 000 helt fossilfria motorcyklar 2025. Under 2020 sålde de 500 motorcyklar och målet är att ha över 1 000 anställda 2030. Cakes kalkyler visar att det är mer effektiv att sätta ihop motorcyklarna nära marknaden även om komponenterna köps in från Asien.

Heart Aerospace

Heart Aerospace startades 2018 av två unga svenska entreprenörer och är en spin-off från ett forskningsprojekt på Chalmers. Målet är att leverera ett 19-sitsigt flygplan med en räckvidd på 40 mil 2026 och de har redan sålt över 300 flygplan till kunder som till exempel Delta och Finnair. Verksamheten i Göteborg sysselsätter redan i början av 2022 över 100 personer från 20 länder och målet är att växa till närmare 1 000 jobb.

Koenigssegg Automotive

Koenigsegg Automotive, som startades 1994 och levererade sin första bil 2012, ska dubbla produktionsytan i Ängelholm och har tagit in ett par hundra nya anställda för att kunna leverera deras senaste modell Gemera, en fyrsitsig hybrid, som ska tillverkas i 300 exemplar. Koenigsegg har runt 550 anställda i dagsläget och bygger inte bara hypersportbilar i mindre serier (väntetiden är minst fyra år och prislappen över 25 mkr) utan utvecklar och i viss mån tillverkar många av de extremt avancerade komponenter och system som ingår i bilarna, till exempel unika motorer och växellådor och kolfiberkarosser.

Woolpower

Woolpower ska dubbla produktionen i Östersund och gå från 130 till 200 anställda, vilket inte är lika enkelt som det låter, eftersom det råder brist på industrisömmerskor och maskintekniker som kan köra en stickmaskin. Därför har de utvecklat en internutbildning som löper över två år. Woolpower har hittat rätt kompentens bland nyanlända flyktingar som arbetat med sömnad och vävning i sina hemländer, men det kräver ofta att företaget aktivt hjälper dem att etablera sig i Östersund.

Synsam

Synsam ska investera 250 mkr i en ny fabrik och innovationscenter i Östersund som ska tillverka över 1 miljon glasögon per år. Anläggningen ska vara i gång 2022 och sysselsätta runt 200 personer. Tillverkningen skedde tidigare i Asien, men flyttas hem av hållbarhetsskäl och enligt Synsams beräkningar blir det inte märkbart dyrare.

Komatsu Forest

Komatsu Forest bygger en ny koldioxidneutral och uppkopplad anläggning för 1 mdkr utanför Umeå, dit de ska flytta all verksamhet som i dag är utspridd på flera ställen i staden. Investeringen kommer inte leda till några nya jobb, men målet är att få fler underleverantörer att etablera sig i närområdet och skapa ett nationellt nav för skogsteknik, vilket däremot kan leda till en del nya jobb.

NKT

NKT investerar ca 1 mdkr för att öka kapaciteter i kabelproduktionen i Karlskrona för högspänningsöverföring. Efterfrågan på kraftkabelsystem är rekordhög, bland annat från växande vindkraftparker ute till havs. Ett nytt kabeltorn ska byggas, som blir Sveriges tredje högsta byggnad och ytterligare cirka 100 personer ska anställas. NKT har investerat ca 5,5 mdkr i Karlskrona i produktion – en av världens största testhallar för högspänning och ett nytt kabelläggningsfartyg – de senaste tio åren för att matcha utbyggnaden av förnybar kraft i Europa.

Exeger

Solcellsbolaget Exeger som grundades 2009 ska investera runt 500 mkr i en fabrik för storskalig tillverkning av solcellsmaterial i centrala Stockholm. Målet är att fabriken ska stå klar i slutet av 2022 och ligga nära KTH där tekniken har forskats fram och där Exeger redan har en mindre produktionsanläggning. Fullt utbyggd kommer fabriken ha runt 100 anställda, men om efterfrågan på Exegers ultratunna solceller ökar, vilket de är övertygade om, kommer kapaciteten behövas byggas ut rätt snabbt och betydligt fler anställas.

Grupo Fertiberia

Spanska Grupo Fertiberia, som ägs av Triton Partners, vill investera ca 10 mdkr i en anläggning för tillverkning av grön ammoniak och konstgödsel i Norrbotten, sannolikt i Luleå eller Boden. När anläggningen är i drift 2026 ska den sysselsätta runt 500 personer. Tanken är att gå från att använda naturgas till att framställa vätgas från grön el i en elektrolysör på 600 MW. Ammoniak kan användas till mycket, till exempel ersätta gas i energisektorn och minska utsläppen från sjöfarten och är enklare att transportera än vätgas.

Projektet ReeMap

LKAB ska utvinna fosfor, sällsynta jordartsmetaller, flour och gips ur sitt gruvavfall, projektet kallas ReeMap. I ett första steg ska ett apatitverk byggas i Gällivare och Kiruna som gör apatitkoncentrat av slaggen. 2027 ska en anläggning som vidareförädlar apatiten till kritiska mineraler i Luleå byggas där ca 500 personer kommer jobba. ReeMap kommer behöva 2,5 TWh el per år för att bland annat tillverka vätgas som omvandlas till grön ammoniak som behövs i sista steget i processen och motsvarar Northvolts elbehov i Skellefteå. Enligt LKAB kommer anläggningen t.ex. kunna utvinna 30 procent av Europas behov av sällsynta jordartsmetaller och fem gånger Sveriges behov av fosformineralgödsel.