Bevaka dina försäkringar!

Eftersom vi har kollektivavtal på arbetsplatsen finns det flera viktiga försäkringar som täcker dig.

TFA – Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, om du skadas på jobbet eller på väg dit eller hem.

AGS – Allmän gruppsjukförsäkring, som kompletterar sjukpenning f.r.o.m. 15 sjukdagen och upp till 360 dagar.

TGL – Tjänstegruppliv vid dödsfall.

AGBAvgångsbidragsförsäkring, om du blir arbetslös.