Första året 4,1 procent och 3,3 procent det andra året.

 

 

På Avtal 2023 Finns det mer information om avtalsrörelsen