Facken inom industrin växlar upp lönekraven

  • Verkstadsklubben
  • 2 november, 2022
  • Nyheter

Facken inom industrin har presenterat lönekraven inför nästa års avtalsrörelse. De fem industrifacken, där IF Metall ingår, kräver löneökningar på 4,4 procent. Dessutom kräver förbunden en särskild höjning av de lägsta lönerna och avsättningar till deltidspension och flexpension. Läs mer här!

Kamratstöd AC Floby.

  • Verkstadsklubben
  • 4 april, 2022
  • Nyheter

Fackens Kamratstöd är ett mellanfackligt nätverk för stöd åt arbetskamrater i olika former av kris i och utanför arbetsplatsen. Mer information finns under menyn verksamhet!