Familjedagar utan kostnad

  • Verkstadsklubben
  • 21 maj, 2024
  • Nyheter
Arrangemanget är en "Medlem i facket 1" utbildning på 3 dagar där föräldern genomför kurs och är berättigad till stipendium för deltagande. [...]

Ungdomskonferenser

Nu kommer vi igång igen med en riktig ungdomskommite förhoppningsvis. Vi lånade ungdomar från Volvo klubbens ungdomskommite. Dessa delade upp sig mellan [...]