Arbetsskada

Vad menas med arbetsskada?

Med arbetsskada menas personskada, sjukdom, sjukdomsbesvär och dödsfall som har följt på olycksfall eller annan skadlig inverkan i arbetet.

Som arbetsskada räknas också olycksfall i arbetet och färdolycksfall.
Vid färdolycksfall där motordrivet fordon är inblandat regleras ersättningsfrågorna av trafikförsäkringen enligt trafikskadelagen.