• Verkstadsklubben
  • 21 januari, 2020
  • Nyheter

Det här står på spel i avtalsrörelsen 2020

Förhandlingarna vid sittande förhandlingsbord är i full gång. Förhandlingsledarna möter våra respektive motparter. Nu är det viktigt att vi alla inom IF Metall håller ihop och berättar vad som står på spel!

Vi vill ha:

Mer pengar i plånboken

Vi vill ha riktiga löneökningar som inte äts upp av inflationen. De som tjänar minst ska få extra löneökning genom en låglönesatsning.

Bättre pension

Vi vill se höjda avsättningar till deltidspension, så att man har råd att gå ner i arbetstid och orkar jobba de sista åren. Avtalspension ska betalas in under alla år man jobbar, och lönespecifikationen ska tydligt visa att det verkligen görs.

Säkra arbetsplatser

Alla anställda ska garanteras en introduktion om säkerhet och risker på arbetsplatsen. Den som är sjukskriven måste få ett bättre stöd tillbaka till arbete. Stärk rehabiliteringen och arbetsanpassningen!

Ökad jämställdhet

Arbetsgivarna måste garantera att föräldralediga, som oftast är kvinnor, inte halkar efter i lön eller kompetensutveckling. En låglönesatsning gynnar främst kvinnor och är ett sätt att minska löneklyftan mellan kvinnor och män.

De vill ge oss:

Mindre pengar i plånboken

Arbetsgivarna vill minska löneökningarna och ha större makt att fördela lönerna på arbetsplatsen.
(Teknikavtalet, Teko, I-avtalet, Stål- och metall, Gruv, Gemensamma Metall, Kemiska fabriker, Återvinningsföretag)

En kall semester

Arbetsgivarna vill kunna bestämma att din sommarsemester ska tas ut redan i kalla maj eller mörka september.
(Teknikavtalet, Teko)

Längre arbetsdagar

Arbetsgivarna vill kunna beordra 100 timmars övertidsarbete under en och samma månad*. De vill också kunna ta bort arbetstidsförkortning**.
(*Teknikavtalet, Teko, Kemiska fabriker, **Gruv)

Mindre makt över fritiden

Arbetsgivarna vill kunna förlänga arbetstiden med sju timmar under en och samma arbetsdag.
(Teknikavtalet, Teko)

Sprid information om våra krav i kollektivavtalen 2020  – och inte minst – om det motstånd och krav som arbetsgivarna ställer.

 

X