• Verkstadsklubben
  • 1 september, 2020
  • Nyheter

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet under förutsättning att du är berättigad till ersättning från a-kassan. Genom den får du skydd på inkomster upp till 80 procent av en ersättningsgrundande inkomst upp till 50 000 kronor.

Ditt skydd sträcker sig under som längst 100 dagar men du kan teckna ett tillägg som ger dig ytterligare 100 dagar – totalt 200 dagar, och som även gäller för inkomst över 50 000 kronor