• Verkstadsklubben
  • 8 februari, 2021
  • Nyheter

Ändrad åldersgräns för vissa medlemsförsäkringar

Från den 1 januari 2021 höjs åldersgränsen för hur länge du kan få ersättning från vissa medlemsförsäkringar.
I dag gäller medlemsolycksfallsförsäkringen, som ingår i medlemskapet, som längst till 67 år om man kvarstår i arbete. Den tilläggsförsäkring som man frivilligt kan komplettera med för en högre ersättning gäller dock bara till 65 år. Från årsskiftet ändras dock reglerna: från den 1 januari 2021 höjs åldersgränsen även på tillägget till 67 år.
Även åldersgränsen på sjuk- och efterlevandeförsäkringen höjs från den 1 januari 2021 till 67 år om man fortfarande kvarstår i arbete. Strax innan man fyller 65 år skickar Folksam ut ett brev där man uppmanas att kontakta försäkringsbolaget om man avser att arbeta efter 65 år.