• Verkstadsklubben
  • 24 april, 2019
  • Nyheter

Miljoner till medlemmarna

Drygt 282 miljoner kronor betalade Folksam ut förra året till IF Metallare som råkat illa ut.

Skadorna som medlemsförsäkringarna ersatte varierar från enklare olycksfall till allvarliga sjukdomar.

Vissa försäkringar – avtalsförsäkringarna– bygger på att det finns kollektivavtal på din arbetsplats.

Andra får man via det fackliga medlemskapet.

Genom att vi är många kan vi få förmånligare villkor, än om var och en tecknar dessa själva.

Samtliga medlemsförsäkringar administreras av Folksam.

Tack vare att IF Metall har många engagerade förtroendevalda försäkringsinformatörer – över 2 000 stycken får väldigt många medlemmar dessutom hjälp med att anmäla skador.

 

X