• Verkstadsklubben
  • 2 mars, 2023
  • Nyheter

Bakom varje siffra om anmält brott om mäns våld mot kvinnor döljer sig någons partner, dotter, vän – och arbetskamrat. Mäns våld mot kvinnor angår oss alla.

Läs mer här