Sanna Torstensson valdes in som suppleant i Verkstadsklubbens styrelse på årsmötet, Hon har tidigare suttit i valberedningen för Verkstadsklubben Floby. Sanna fortsätter som ungdomsansvarig samt att hon ska hjälpa till att rekrytera medlemmar att gå medlemsutbildningar.